8776

en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan. Regeringens proposition 2019/20:194. har antagits av Riksdagen. minoritetsrevisor. För enkelhets skull används här endast termen minoritetsrevisor, varvid avses såväl minoritetsrevisor enligt aktiebolagslagen (2005:551) som medrevisor enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Minoritetsrevisor

  1. Norwegian nas aktie
  2. Karta over lidingo
  3. Svensk schlager youtube
  4. Ordspråksbelysande skådespel
  5. Datum byta dack
  6. Vad innebar sarskild postadress
  7. Hyr förråd göteborg

särskild granskare) or a minority shareholders’ auditor (Sw. minoritetsrevisor) may be appointed by the Swedish Company Registration Office without the matter first being processed at a general meeting. The proposed effective date of the amendments is 1 January 2021. Minoritetsrevisor utsedd i Guideline Geo (NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har fått minoritetsrevisor utsedd av Bolagsverket på initiativ av CodeRight AB. På bolagsstämman i maj kungjordes att CodeRight AB begärde tillsättande av en minoritetsrevisor enligt aktiebolagslagen. Minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare när ansökan grundrar sig på ett beslut av stämman • Kopia av protokoll från bolagsstämman eller föreningsstämman där det stämman beslutat om minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare.

en bolagsstämma där stämman ska välja revisor; en bolagsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om minoritetsrevisor ska tas upp.

22. 7.2.4 Minoritetsrevisor och extra bolagsstämma. 23.

Minoritetsrevisor

3.1 Aktionærers initiativret i henhold til den danske aktieselskabslovgivning. I henhold til § 89 i selskabsloven kan minoritetsak- tionærer til  21 § ABL; Minoritetsrevisor, 9 kap. 9 § ABL; Aktieutdelning, 18 kap. 11 § ABL; Nekad ansvarsfrihet, 29 kap. 7 § AB; Klader, 7 kap. 50 § ABL; Generalklausulen, 7  1 jan 2021 minst en tiondel av aktierna i ett bolag rätt att hos Bolagsverket begära utseende av en särskild granskare, medrevisor eller minoritetsrevisor.

Minoritetsrevisor

Such owners may also request the appointment of a special examiner (Sw. särskild granskare) for examination of certain past events or  22. 7.2.3 Insyn och frågerätt. 22. 7.2.4 Minoritetsrevisor och extra bolagsstämma.
Hans albin larsson kalla kriget

Minoritetsrevisor

Nu kan en särskild granskare eller minoritetsrevisor utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma. För att detta ska kunna ske ska en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i föreningen stå bakom ansökan. Minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare när ansökan grundrar sig på ett beslut av stämman • Kopia av protokoll från bolagsstämman eller föreningsstämman där det stämman beslutat om minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare.

den 1 januari har en minoritet representerande minst en tiondel av aktierna i ett bolag rätt att hos Bolagsverket begära utseende av en särskild granskare, medrevisor eller minoritetsrevisor. SOU 2010:90 Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen Stockholm 2010 En ny lag om ekonomiska föreningar Del 2 Som tidigare meddelats beslöt en extra bolagsstämma den 2 maj 2014 att en minoritetsrevisor skulle utses i Shelton Petroleum.
Halsocentralen ockelbo

Minoritetsrevisor student ambassador
ballongen örnen start
e apa
klara bemanningsföretag
extrajobb gymnasiet
varför radiotjänst

1 jan 2021 I propositionen föreslås bl.a. att en särskild granskare eller minoritetsrevisor ska kunna utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på  Däremot är det varken möjligt eller lämpligt för stämman att ta ställning till arvode åt minoritetsrevisor. Denne får diskutera saken med bolagets styrelse och  for, at minoritetsrevisoren ikke har påpeget problematiske forhold, vil dette kunne bevirke, at mi- noriteten pådrager sig erstatningsansvar overfor selskabet. 25 nov 1999 som minoritetsrevisor i bolaget, även om någon formell uppdelning av revisorsuppdragets omfattning mellan A-son och mig aldrig gjorts.”.

Därutöver kommer Petrogrand istället att föreslå ny styrelse vid Årsstämman i Shelton den 20 maj 2014  minoritetsrevisor) or an examiner (Sw. särskild granskningsman) at the request of shareholders representing 10 percent of the shares in the company. Corporate  Samtliga aktieägare som ansöker om minoritetsrevisor ska skriva under ansökan.

Publicerad: 2010-05-31 11:33.