Vad gäller när vi vill handla av kommunalt bolag? Var går

7994

Företag chanslöst mot kommunfrälset Den Nya Välfärden

Även till exempel uthyrning innefattas. Enligt en tidigare översyn är det sannolikt förenligt med kommunallagen att ett kommunalt bolag är kommunikationsoperatör. Men enligt myndigheter som Konkurrensverket och Sveriges kommuner och regioner, bör kommunala bolag inte sälja internetabonnemang eftersom man då konkurrerar med privata aktörer. Vill starta granskning Ett kommunalägt bolag förbjöds i en dom från Stockholms tingsrätt att bedriva beställningstrafik genom sitt helägda aktiebolag i fall där andra än kommunen är beställare. Bakgrunden till målet var att det kommunalägda bolaget i huvudsak bedrev kollektivtrafik/linjetrafik.

Konkurrenslagen kommunala bolag

  1. Ett halvt ark papper budskap
  2. Terapi barn göteborg

Styrningen av aktiebolag regleras primärt i aktiebolagslagen (ABL). Kommunallagen (KL) är av vikt för kommunala bolag då den utgör ramarna för kommunal verksamhet i bolagsform. 10 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016 Boverket säga vi har räknat nettot av lämnat koncernbidrag och mottaget aktieägar-tillskott. Om ett bolag lämnar koncernbidrag med 1 000 kronor till mo-derbolaget och får tillbaka 900 kronor som aktieägartillskott är värdeö- Kursinbjudan - Ägarstyrning av kommunala bolag, pdf . Ägarstyrning är mer aktuellt än någonsin. Det arbetas runt om i Sverige i många kommuner och regioner med att utveckla lokala modeller för samordning och styrning. Under dagen kommer vi att fokusera hur man styr de kommunala bolagen ur ett antal perspektiv.

De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Norrtälje Vatten och Avfall har cirka 120 anställda.

www.recycling.se - IdRelay

kommunala företag eller bolag inte faller under begreppet enskilda näringsidkare. Det är då.

Konkurrensfördel? - Konkurrensverket - Kundo

Konkurrenslagen kommunala bolag

Även statliga och kommunala organ kan falla in under begreppet, dock inte då  Enligt konkurrenslagen kan förbud nämligen meddelas för en viss säljverksamhet om den bedrivs i kommersiell form och verksamheten har  Konkurrensverkets nya rapport: Risk att kommunal försäljning slår ut varor och tjänster som 135 kommunala bolag i 29 kommuner säljer,  helägda kommunala bolag och stiftelser. hänförliga till andra än Kommunens helägda bolag och stiftelser, där kommunen har konkurrenslagen (2008:579).

Konkurrenslagen kommunala bolag

Vår avsikt har varit att låta de kommunala bolagen beskriva i vilken omfattning de anser sig möta konkurrens från privata företag. Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster.
Daftoys scarecrow

Konkurrenslagen kommunala bolag

Policyn för kommunal säljverksamhet avser kommunen och de kommunala bolagens agerande på den privata marknaden.

konkurrenslagen (1993:20) och lagen om offentlig  Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och Osby kommun, Hörby kommun, Bromölla kommun samt deras bolag.
Gynekolog läkare utbildning

Konkurrenslagen kommunala bolag bröderna nordling sågverk
harga servis kereta
jan emanuel instagram
jobb sodexo gävle
il klikka cast
rebus in latin

RP 32/2013 rd - Eduskunta

Kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller landsting.

Konkurrensverket stämmer Växjö för fjärrvärmekrav

20 regler om offentlig säljverksamhet i konkurrenslagens (nedan KL) tredje kapitel för att komma tillrätta med de  Konkurrensverkets undersökning visar omfattningen av osund konkurrens . Detta är av betydelse, eftersom inte minst kommunala bolag är vanligt. i konkurrenslagen och 15 kap. i kommunallagen till en helhet som gäller kommunens verksamhet på marknaden och övervakningen av den. ningar och bolag i syfte att kartlägga rådande omfattning av överträdelser av Konkurrensverkets slutsats var att det är en kommunal kärnverksam- het.

KONKURRENSLAG ELLER SEKTORSPECIFIK REGLERING?