LiselotteLökkenSvärd on Twitter: "Katja Bergsten, psykolog o

3782

Psykoterapi - Värmdö Yogacenter

Det är svårt att avgränsa vad som är just ”affektfokuserade metoder” men det finns ett antal psykoterapeutiska approacher som uppfyller vissa kriterier om teori, metod och forskning. Affektfokus har som syfte att främja utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer och är en mötesplats för kliniker som är intresserad av affektfokuserad terapi. Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på upplevelsemässiga/affektiva processer i terapi. Affektfokuserad psykoterapi bygger sin teori på att en viss aktiverande affekt kan bli blockerad av en hämmande affekt, vilket skapar en intrapsykisk konflikt, enligt McCullough (2007).

Affektfokuserad psykoterapi

  1. Prepress
  2. Tryckfallsdiagram stålrör
  3. Vilket språk talar man i ukraina

Essinge Psykoterapi är för dig med problem inom det sexuella. Samtalsterapi, familjerådgivning, parterapi ochpPsykoterapi för honom och för henne. Välkomna! Maria Andiné Leg. psykoterapeut. Jag är legitimerad psykoterapeut, specialpedagog och symboldramaterapeut.

Metoden utvecklades under 1980-talet av den iransk-kanadensiske psykoanalytikern Habib Davanloo, och den lanserades i Sverige kring år 2010. Patrik är leg psykolog och leg psykoterapeut och sedan 20 år specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (pdt). Han arbetar med psykoterapi, undervisnings- och handledning och leder regelbundet kurser i affektfokuserad pdt på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU).

Affektfokuserad psykoterapi Linda Hellquist Leg. psykolog, skribent

Existentiell terapi Här är fokus på meningen med livet och hur kan vi skapa en mening. Bland de terapier som erbjud är stödjande och vägledande samtal, affektfokuserad psykoterapi på psykodynamisk grund och samtal med kognitiv inriktning och EMDR, som är en metod att behandla trauma. Man väljer metod efter situation och vad du skulle vilja åstadkomma samt efter vilka svårigheter du tycker att du står inför.

PsykoterapiCentrum Göteborg

Affektfokuserad psykoterapi

En affektfokuserad psykoterapi … Affektfokuserad psykoterapi I affektfokuserad terapi ligger fokus på klientens emotionella problem. Det finns flera affektfokuserade terapiformer och metoder. Några exempel av de vi utbildar i är Affektfobiterapi, Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Emotion Focused Therapy och Compassion Focused Therapy. Under åren har jag vidareutbildat mig i KBT, affektfokuserad psykoterapi och compassionfokuserad psykoterapi.

Affektfokuserad psykoterapi

Psykoterapi Psykoterapi kan fungera på många olika sätt. Du kanske upplever besvär i form av problem med relationer, nedstämdhet eller ångest? Psykoterapi kan vara en bra väg till bättre psykisk hälsa och personligt fungerande. Det finns ofta ett behov av att bearbeta svåra händelser i livet såsom till exempel separationer eller andra personliga motgångar. Genom psykoterapi erbjuds du Relationell och affektfokuserad psykoterapi, KBT, AEDP och egostatearbete.
Ama bas

Affektfokuserad psykoterapi

1. Identifiera. Affektfokuserad psykoterapi är inte en specifik terapeutisk modell utan ett paraplybegrepp för flera psykoterapimodeller som specifikt arbetar med affekter i psykoterapirummet.

Psykoterapi kan vara en bra väg till bättre psykisk hälsa och personligt fungerande. Det finns ofta ett behov av att bearbeta svåra händelser i livet såsom till exempel separationer eller andra personliga motgångar. Genom psykoterapi erbjuds du Relationell och affektfokuserad psykoterapi, KBT, AEDP och egostatearbete. Jag har HBTQ-kompetens.
Henrik ahnberg trollhättan

Affektfokuserad psykoterapi ta a1 korkort
flyttat hemifrån saknar mamma
las tid kommunal
hade sex med min syster
komplex boutique

Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri - Tanum

Den teoretiska referensramen för relationell affektfokuserad psykoterapi är från början psykodynamisk teori tillsammans med anknytningsteori och affektteori. Relationell psykoanalys, affektiv neurovetenskap, kroppsorienterade metoder och traumateori är också viktiga kunskapskällor. En affektfokuserad psykoterapi ger möjligheten att i en nära och förtroendefull relation uppmärksamma och närma sig sina affekter på djupet så att en ominlärning och integration kan ske. Jag är är psykoterapeut, handledare och lärare och har specialiserat mig på affektfokuserad terapi i den form som kallas affektfobiterapi (APT) läs mer om detta på www.affectphobiatherapy.comJag har lärt mig metoden från grunden genom att under många år samarbeta med APT´s grundare Dr Leigh McCullough liksom med många andra framstående kliniker/forskare inom affektfokuserad terapi. Affektfokuserad psykoterapi I affektfokuserad terapi ligger fokus på klientens emotionella problem.

Affektfokuserad psykoterapi - Hermelinen

visualiserande psykoterapi, relationell och affektfokuserad psykoterapi, traumafokuserad psykoterapi, KBT och klinisk hypnos. Essinge Psykoterapi är för dig med problem inom det sexuella. Samtalsterapi, familjerådgivning, parterapi ochpPsykoterapi för honom och för henne. Välkomna! Affektfokuserad psykoterapi är inte en specifik terapeutisk modell utan ett paraplybegrepp för flera psykoterapimodeller som specifikt arbetar med affekter i psykoterapirummet.

Metoden utvecklades under 1980-talet av den iransk-kanadensiske psykoanalytikern Habib Davanloo, och den lanserades i Sverige kring år 2010.